Nhà xưởng

Nhà Máy Giấy Việt Hòa Hóc Môn Tphcm

Nhà Máy Giấy Việt Hòa Hóc Môn Tphcm
  • Địa điểm:
  • Chủ đầu tư:
  • Chi phí: Liên hệ
  • Chủ thầu: